بایگانی برچسب ها: گرنت عکاسی

فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام»

فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام»

فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام» جهان هنر jahanehonar.ir فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام» فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام» فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت عکاسی پادکست «هیستوگرام» فراخوان نخستین دوره‌ی گرنت یک میلیون تومانی پاکست «هسیتوگرام» منتشر شد. در توضیح این گرنت آمده است: «بر کسی پوشیده نیست که عکاسی در ایران در میان پر درآمدترین مشاغل نیست و در نتیجه پیگیری پروژه های عکاسی ا...

ادامه مطلب