بایگانی برچسب ها: هدی زرباف

نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم»

نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم»

نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم» جهان هنر jahanehonar.ir نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم» نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم» نمایشگاه «ما، ماشین‌های تصویرساز هستیم» نمایشگاه انفرادی هدا زرباف با عنوان «ما، ماشین‌های تصویر ساز هستیم» روز جمعه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ در پروژه‌های آران افتتاح خواهد شد.   در بخشی از متن کاتالوگ این نمایشگاه به قلم صنم سامانیان آمده:   «در عصر ما عصر داده‌ها، که مانیتور‌ها پل‌های بین زیست فیزیکی و ...

ادامه مطلب