بایگانی برچسب ها: نمایشگاه نقاشی یادگاری

برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی

برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی

برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی جهان هنر jahanehonar.ir برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی برگزاری یک نمایشگاه در اولین سالروز درگذشت توران میرهادی تصویرگران نقاشی های خود را در نخستین سالروز درگذشت توران میرهادی عصر جمعه نوزدهم آبان ماه در گالری ویستا به تماشا می گذارند. پریسا پهلوان (مدیر گالری ویستا) با اعلام خبر فوق، «یادگا...

ادامه مطلب