بایگانی برچسب ها: مجله الکترونیکی قاب

نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد

نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد

نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد جهان هنر jahanehonar.ir نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد نوزدهمین شماره از مجله ی الکترونیکی قاب، ویژه ی دی‌ماه در ۲۵۲ صفحه منتشر شد. در این شماره از مجله ی الکترونیکی قاب، در بخش قاب نو علیرضا نکویی در رشته ی نقاشی و شایان جوان‌خوشدل در رشته ی عکاسی معرفی شده‌اند. همچنین...

ادامه مطلب