بایگانی برچسب ها: لیلا صبوری

نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه

نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه

نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه جهان هنر jahanehonar.ir نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در داخل کشتی‌ به نمک نشسته، بندر شرفخانه برگزار می شود.  پرتره‌هایی از ناخدایان دریاچه‌ی ارومیه که طی سال‌های ۹۶-۹۵ در محیط زندگی آن افراد عکاسی شده است.لیلا صبوری کارشناسی ارشد مردم شناسی، در ...

ادامه مطلب