بایگانی برچسب ها: عکاسی مستند، کنشی هنری

برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی

برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی

برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی جهان هنر jahanehonar.ir برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی برگزاری نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» با حضور بهنام صدیقی کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در راستای پرداختن به عکاسی مستند معاصر نشست «عکاسی مستند، کنشی هنری» را با حضور بهنام صٙدیقی برگزار می‌کند. در توضیح این نشست آمده است: «در این کارگا...

ادامه مطلب