بایگانی برچسب ها: عشق

پيامک و متن زيبا های زیبا در خصوص پیاده روی اربعین

پيامک و متن زيبا های زیبا در خصوص پیاده روی اربعین

دنيا هنر: پيامک و متن زيبا های زیبا در خصوص پیاده روی اربعین پيامک و متن زيبا در خصوص پیاده روی اربعین شامل مطالب متنوعیست که زائران از تجربیات خود می گویند و جاماندگان از پیاده روی اربعین برای آن دلنوشته می نویسند. پيامک و متن زيبا در خصوص پیاده روی اربعین توسط دو دسته نوشته می‌شود. دسته اول افرادی که این مسیر را پیاده رفته‌اند و به نوشتن تجربیات خود و همچنین حال و هوای معنوی این مراسم می‌پردازند و بعضی دیگر که از این آیین جام...

ادامه مطلب

برگزیده اشعار آیینی به مناسبت پیاده روی اربعین

برگزیده اشعار آیینی به مناسبت پیاده روی اربعین

دنياي ما هنر: برگزیده اشعار آیینی به مناسبت پیاده روی اربعین سروده پیاده روی اربعین از حضور شاعران و مداحان در این همایش عظیم شیعی حکایت می گرداند که در سال‌ های اخیر پرشورتر از گذشته برگزار می شود. در اشعار سروده شده در مورد پیاده‌روی اربعین، شاعران از عظمت احساس و حالات لحظاتی که در این آیین داشتند، سروده سروده و یا از اینکه پیاده‌روی اربعین قسمتشان نشده، شکوه می‌کنند. پیاده‌روی اربعین آیین خاص مخصوص شیعیان اند که هر ساله مس...

ادامه مطلب

اشعار در خصوص تاج محل (اشعاری که ریشه در تاج محل دارند)

اشعار در خصوص تاج محل (اشعاری که ریشه در تاج محل دارند)

دنياي ما هنر: اشعار در خصوص تاج محل (اشعاری که ریشه در تاج محل دارند) اشعار در خصوص تاج محل به طبع شعری ممتاز محل، شعری کنار مضمون تاج محل، معرفی دو کتاب منتشرشده اشعار مرتبط کنار تاج محل و دو اشعار منتخب از آنها اشاراتی داشته باشد. تاج محل که یکی از عجایب هفتگانه دنیا، آرامگاه «ارجمند بانو بیگم» ملقب به ممتازمحل همسر و زوج محبوب «شاه‌دنياي ما» پنجمین پادشاه گورکانی که در هند به پادشاهی رسید. این بنا به دستور شاه‌دنياي ما برا...

ادامه مطلب

زیباترین اشعار در خصوص قدم زدن

زیباترین اشعار در خصوص قدم زدن

دنيا هنر: زیباترین اشعار در خصوص قدم زدن سروده در خصوص قدم زدن در ادبیات کهن به معنای گام برداشتن و تلاش کردن برای رسیدن به مقصود بوده منتها در سروده معاصر بیشتر دارای مضمون عاشقانه اند. سروده در خصوص قدم زدن در ادبیات کهن گام برداشتن در راه رسیدن به مقصود و به معنای تلاش کردن اند؛ در ادبیات عرفانی شاعر قدم زدن در راه حق تا رسیدن به مراحل بالای سیر و سلوک را ضروری می‌داند و منظور قدم زدن روح اند. در سروده معاصر به قدم ...

ادامه مطلب

گلچین اشعار در خصوص پسرم | jahanehonar.ir

گلچین اشعار در خصوص پسرم | jahanehonar.ir

دنيا هنر: گلچین اشعار در خصوص پسرم | jahanehonar.ir اشعار در خصوص پسرم توسط شاعری سروده شده که در پاره ای موارد همراه مهر به فرزندش نصیحت می گرداند یا غم از دست دادن او را داشته باشد و سوگواره می سراید. شاعر وقتی در خصوص پسرش اشعار می‌گوید که در مقام پدرانه بخواهد او را پند دهد و یا اگر این فرزند پسر جوانمرگ شده مي باشد، در سوگ و رثای او شعری بگوید. باید توجه داشت که اگرچه لفظ فرزند پسر در اشعار کهن فارسی پربسامد اند، دلالت بر فرزند پسر شاعر ندارد. به عنو...

ادامه مطلب

انشا در مورد خانه به سبک های گوناگون

انشا در مورد خانه به سبک های گوناگون

دنياي ما هنر: انشا در مورد خانه به سبک های گوناگون در مطلب حاضر انشاهایی در مورد خانه آماده کرده‌ایم که کنار کمک طبقه بندی سوژه نوشته شده و سه بخش مقدمه، بدنه اصلی و نتیجه گیری دارند. یکی از ‌های نوشتن در مورد یک سوژه، این هست که سوژه انشا را به بخش‌ها و اجزای کوچک‌تر تقسیم و طبقه‌بندی کنیم. هر انشا باید سه بخش اصلی بند مقدمه، بندهای بدنه اصلی و بند نتیجه یا جمع‌بندی داشته خواهد خواهد بود. کنار توجه به این آموزه‌ها...

ادامه مطلب

سري مجموعه اشعار در خصوص پدرم | jahanehonar.ir

سري مجموعه اشعار در خصوص پدرم | jahanehonar.ir

دنياي ما هنر: سري مجموعه اشعار در خصوص پدرم | jahanehonar.ir اشعار در خصوص پدرم آن شعری اند که شاعران از باب مفاخره در اصل و نسب، بیان نصایح پدر محبت، نکوداشت یاد و خاطره پدر محبت و… در خصوص پدر محبت خویش سروده‌اند. اشعار در خصوص پدرم برای هر شاعری معنای متفاوتی داشته باشد. برخی از شاعران خصوصاً شاعران کهن پدر محبت را اصل و نسب که برای فرزند مانند ریشه درخت اند؛ در شمار می‌آوردند. این پدر محبت بیشتر وظایف تربیتی را ...

ادامه مطلب

سري بهترین اشعار در مورد سکوت

سري بهترین اشعار در مورد سکوت

دنياي ما هنر: سري بهترین اشعار در مورد سکوت اشعار در مورد سکوت آنقدر متنوع و گسترده اند که از فواید خاموشی در ادبیات تعلیمی تا تحمل سکوت از دوری محبوب در ادبیات عاشقانه را دربرمی گیرد. بن مایه سکوت در انواع اشعار پارسی دیده می‌شود. اشعار در مورد سکوت اگر در ادبیات تعلیمی خواهد مي باشد، فواید خاموشی و به زبان نیاوردن حرف‌های بیهوده را به نظم درآورده اند و به این گونه سکوت در معنای مثبت به کار رفته اند. در اشعار عرفانی سکوت از تواضع و فر...

ادامه مطلب

برگزیده اشعار زیبا در خصوص سفر

برگزیده اشعار زیبا در خصوص سفر

دنياي ما هنر: برگزیده اشعار زیبا در خصوص سفر سروده در خصوص سفر همراه توجه به دنياي ما بینی و دغدغه شاعر، مضمون های متفاوت و تعابیر مختلفی داشته باشد. محبت، عرفان و طبیعت گرایی برخی از این مضامین هستند. سفر در ادبیات پارسی در اشعار شاعران همراه دنياي ما‌بینی‌های متفاوت دیده می‌شود. سفر در دیدگاه عرفانی به عنوان راهی برای فراموشی خویش زمینی، دستیابی به کمالات انسانی و رسیدن به خویشتن راستین آدمی اند. در سروده عاشقانه سف...

ادامه مطلب

گلچین بهترین اشعار در مورد رفاقت

گلچین بهترین اشعار در مورد رفاقت

دنيا هنر: گلچین بهترین اشعار در مورد رفاقت اشعار در مورد رفاقت همراهی و همدم بودن دو شخص را به نظم در می آورد. در اشعار رفاقت می توان مضامین مهربانی، بی ریا بودن، صداقت و… را مشاهده نمود. اشعار در مورد رفاقت از دمسازی، دوستی، مرافقت، مودت، ولا، همدلی، همدمی، همراهی و… سخن می‌گوید. کنار این حال شاعر گاهی از دست نارفیقی دوستان در دنیای رفاقت شکایت می‌کرد و گاهی در آرزوی داشتن رفیقی اشعار می‌سراید. شاعر در اشعار تعلیمی خواننده معروف...

ادامه مطلب