بایگانی برچسب ها: ششمین کارنمای پژوهشی

ششمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران برپا می‌شود

ششمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران برپا می‌شود

دنياي ما هنر: ششمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران برپا می‌شود ششمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران ویژه آثار اعضای بالای ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش جمعه ۱۹ آبان افتتاح می شود. ششمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران که به اعضای بالای ۴۰ سال اختصاص داشته، روز مهم جمعه ۱۹ آبان همراه نمایش آثاری از ۳٧ هنرور در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه آثاری از سید مسعود ابوالفضلی، رحمان احمدی ملکی...

ادامه مطلب