بایگانی برچسب ها: رمان گوشه نشین

ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد

ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد

ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد جهان هنر jahanehonar.ir ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد ترجمه تنها رمان اوژن یونسکو چاپ شد رمان «گوشه نشین» نوشته اوژن یونسکو با ترجمه بهاره مرادی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد. رمان «گوشه نشین» نوشته اوژن یونسکو به تازگی با ترجمه بهاره مرادی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۷۳ چاپ شده است. اوژن یونسکو نمایشنامه نویس...

ادامه مطلب