بایگانی برچسب ها: انگس دیتون

کتاب منتشرشده برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۵ ترجمه نمودند

کتاب منتشرشده برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۵ ترجمه نمودند

دنيا هنر: کتاب منتشرشده برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۵ ترجمه نمودند کتاب منتشرشده «فرار بسيار بزرگ: سلامت، ثروت و خاستگاه‌های نابرابری» اثر انگس دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۵ از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر نمودند. انگس دیتون اقتصاد دان اسکاتلندی-آمریکایی و استاد دانشگاه پرینستون آمریکاست که در سال ۲۰۱۵ جایزه نوبل اقتصاد را برای سه دهه مطالعه و تحقیقات در حوزه درآمد، هزینه، رفاه، فقر و سلامت دریافت کرده هست. کتاب من...

ادامه مطلب