عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
خانه » فیلم و سریال » گلچین سروده در مورد ذکر خدا
گلچین سروده در مورد ذکر خدا

گلچین سروده در مورد ذکر خدا

دنيا هنر:

گلچین سروده در مورد ذکر خدا

سروده در مورد ذکر خدا بازتاب یاد خداوند در جان و دل شاعر اند که بر قلم او جاری شده و به وصف صفات خداوند و شکرگزاری نعمت‌های پروردگار می پردازد.

سروده در مورد ذکر خدا ظاهراً کلام شاعرانی اند که به خواندن اذکار و
اوراد مشغول هستند. همراه این حال ذکر تنها معنای الفاظی را ندارد که دلالت بر نام خدا
گرداند و بر لب جاری می‌شود. گستره ذکر آن هرآنچه را که قدرت و بزرگی خداوند را به
یاد بیاورد، دربرمی‌گیرد. گزیده سروده در مورد ذکر الهی و یاد خداوند در سروده را به
انتخاب گروه فرهنگ و هنر jahanehonar.ir بخوانید.

تایپوگرافی برگ درختان سبز در نظر هوشیار

سروده در مورد ذکر خدا از شاعران بسيار بزرگ پارسی‌گوی

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

الها قادرا پروردگارا

کریما منعما آمرزگارا

چه خواهد خواهد بود پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را

خداوندا تو ایمان و شهادت

عطا دادی به فضل خویش ما را

وز انعامت همیدون چشم داریم

که دیگر باز نستانی عطا را

از احسان خداوندی عجب نیست

اگر خط درکشی جرم و خطا را

خداوندا بدان تشریف عزت

که دادی انبیا و اولیا را

بدان مردان میدان عبادت

که بشکستند شیطان و هوا را

به حق پارسایان کز در خویش

نیندازی من ناپارسا را

مسلمانان ز صدق آمین بگویید

که آمین تقویت خواهد خواهد بود دعا را

خدایا هیچ درمانی و دفعی

ندانستیم شیطان و قضا را

چو از بی دولتی دور اوفتادیم

به نزدیکان حضرت بخش ما را

خدایا گر تو سعدی را برانی

شفیع آرد روان مصطفی را

محمد سید سادات عالم

چراغ و چشم جمله انبیا را

سعدی

❆❆❆❆❆

خداوندا ترا زیبد حکومت

که وصفت را ندانم حدّ و غایت

خداوندا نباشد حال بی تو

خداوندا نباشد قال بی تو

توئی حال و توئی قال و توئی روح

ز تو گردان شده کشتیّ هر نوح

هر آنکس را که خواهی تاج بدهی

ز ملک عافیت صد باج بدهی

خداوندا ازین دریای جودت

بده یک قطره تا آرم سجودت

مرا از بحر جودت شبنمی بس

ز داروخانه‌ات یک مرهمی بس…

خداوندا توام این نطق دادی

نظام ملک عالم را نهادی

عطار

❆❆❆❆❆

ازین گفتن، خدایا، شرم دارم

و زان حضرت به غایت شرمسارم

ز فیض خود دلم پر نور گردان

زبانم را ز باطل دور گردان

ضمیرم را ز معنی بهره ور کن

خیال فاسد از طبعم بدر کن

مرا توفیق نیکو بندگی ده

دلم را زنده دار و زندگی ده

ز خود رایی تبه نمودند کار ما را

خداوندا، به خود مگذار ما را

گناه هر که در عالم بیامرز

و زان پس اوحدی را هم بیامرز

اوحدی مراغه‌ای

تایپوگرافی خدا تو طبیب دل بیمار منی


پادشاها جرم ما را در گذار

ما گنه کاریم و تو آمرزگار

تو نکوکاری و ما بد کرده‌ایم

جرم بی‌پایان و بیحد کرده‌ایم

مغفرت داشته باشد امید از لطف تو

زانکه خود فرموده لاتقنطوا

بحر الطاف تو بی پایان خواهد بود

ناامید از رحمتت شیطان خواهد بود

نفس و شیطان زد کریما راه من

رحمتت خواهد خواهد بود شفاعت خواه من

چشم دارم کز گنه پاکم کنی

پیش از آن کاندر دنيا خاکم کنی

اندر آن دم کز بدن جانم بری

از دنيا همراه نور ایمانم بری

عطار

❆❆❆❆❆

خداوندا نه لوح و نه قلم خواهد بود

حروف آفرینش بی رقم خواهد بود

ارادت نمودند به حکمت تیز خامه

به نام عقل نامی گرداند نامه

ز حرف عقل کل تا نقطه خاک

به یک جنبش نوشت آن کلک چالاک

ورش خواهی همان نابود و ناباب

شود نابودتر از نقش بر آب

اگر نه رحمتت کردی قلم تیز

که دیدی اینهمه نقش دلاویز…

ز ما گر آشکارا ور نهان اند

ز لطف و رحمتت شرح و بیان اند

بکردیم از تمام هستی خویش

نیامد هیچ جز لطفت فرا پیش

اگر لطف تو دامن برفشاند

ز ما جز نیستی چیزی نماند

خواهد بود بی‌رحمتت اجزای مردم

صفت‌های بد اندر نیستی گم

به ما تعلیم نفی «ماسوا» کن

شهادت ورد سرتا پای ماکن

شهادت غیر نفی «ماسوا» چیست

ز بعد لای نفی الا خدا چیست

وحشی بافقی

❆❆❆❆❆

خداوندی چنین بخشنده داریم

که همراه چندین گنه امیدواریم

که بگشاید دری کایزد ببندد

بیا تا هم بدین درگه بزاریم

خدایا گر بخوانی ور برانی

جز انعامت دری دیگر نداریم

سرافرازیم اگر بر بنده بخشی

وگرنه از گنه سر برنیاریم

ز مشتی خاک ما را آفریدی

چگونه شکر این نعمت گزاریم

تو بخشیدی روان و عقل و ایمان

وگرنه ما همان مشتی غباریم

تو همراه ما ساعت و شب در خلوت و ما

شب و روزی به غفلت می‌گذاریم

نگویم خدمت آوردیم و طاعت

که از تقصیر خدمت شرمساریم

مباد آن ساعت کز درگاه لطفت

به دست ناامیدی سر بخاریم

خداوندا به لطفت باصلاح آر

که مسکین و پریشان روزگاریم

ز درویشان کوی انگار ما را

گر از خاصان حضرت برکناریم

ندانم دیدنش را خود صفت چیست

جز این را کز سماعش بیقراریم

شرابی در ازل درداد ما را

هنوز از تاب آن می در خماریم

چو عقل اندر نمی‌گنجید سعدی

بیا تا سر به شیدایی برآریم

سعدی

❆❆❆❆❆

به نام آنک جان را نور دین داد

خرد را در خدا دانی یقین داد

خداوندی که عالم نامور زوست

زمین و آسمان زیر و زبر زوست

دو عالم خلعت هستی ازو یافت

فلک بالا زمین پستی ازو یافت

فلک اندر رکوع استاده اوست

زمین اندر سجود افتاده اوست

یکی اول که پیشانی ندارد

یکی آخر که پایانی ندارد

یکی ظاهر که باطن از ظهورست

یکی باطن که ظاهر تر ز نورست

نه هرگز کبریایش را بدایت

نه ملکش را سرانجام و نهایت

خداوندی که او داند که چونست

که او از هرچ من دانم برونست

چو دید و دانش ما آفریدست

که دانستست او را و که دیدست

ز کنه ذات او کس را نشان نیست

که هر چیزی که گوئی اینست آن نیست…

عطار

❆❆❆❆❆

خداوندا به فریاد دلم رس

تو یار بیکسان مو مانده بیکس

همه گویند طاهر کس نداره

خدا یار مو چه حاجت کس

باباطاهر

عکس ساعت نوشته در مورد خدا

تک بیت‌های ناب راجع به ذکر خدا

ای در داخل جانم و جان از تو بی خبر و اخبار

وز تو دنيا پر اند و دنيا از تو بی خبر و اخبار

عطار

❆❆❆❆❆

خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

مگیر آشفته می‌گویم که دل بی‌تو پریشانست

مولانا

❆❆❆❆❆

الهی! ما گنه کاریم و از شرم آستین بر رو

کریمی، دامن رحمت بپوشان بر گناه ما

سلمان ساوجی

❆❆❆❆❆

خداوندا دری بگشا جمال خویشتن بنما

رهم تا من ز قید خویش و رنج آرزومندی

فیض کاشانی

❆❆❆❆❆

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

سنایی غزنوی

عکس ساعت نوشته در مورد ذکر خدا

سروده معاصر در مورد ذکر خدا

ندانم کجا می‌کشانی مرا

سوی آسمان یا به خاموش خاک

نییم در هراس از تو ای ناگزیر

ندانم کجا می‌کشانی مرا

ندانم کجا لیک
دانم یقین

کزین تنگنا می‌رهانی مرا….

محمدرضا شفیعی کدکنی

❆❆❆❆❆

نام زیبای تو آرام دل و جان من اند

ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من اند

تو رجائی تو دلیلی تو غیاثی و انیس

انس دائم به تو خود محور ایمان من اند

آن چراغی که گرداند روح و روانم روشن

یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من اند

می کنم خاطر خود را به جمالت روشن

روی زیبای تو هم نور دو چشمان من اند

آن که هر لحظه گرداند محو خودش “مخلص” را

حرف حرفی زتو در مصحف جانان من اند

فتح الله آقاخانی (مخلص)

گروه فرهنگ و هنر jahanehonar.ir

‘); d.write(‘

لینک مطلب

گلچین سروده در مورد ذکر خدا

منبع :setare.com
دنيا هنر

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز