باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
خانه » فیلم و سریال » روز ديدني بزرگداشت حکیم عمر خیام
روز ديدني بزرگداشت حکیم عمر خیام

روز ديدني بزرگداشت حکیم عمر خیام

دنيا هنر:

روز ديدني بزرگداشت حکیم عمر خیام

حکیم عمر خیام نیشابوری شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و ديگر طبیب مشهور ایرانی هست. علم و ديگر رباعیات و ديگر اشعار خیام وی را در ميان سراسر دنيا مشهور کرده‌هست.

ساقی، گل و ديگر سبزه بس طربناک شده‌هست 

دریاب که هفته دگر خاک شده‌هست

          می نوش و ديگر گلی بچین که سرانجام تا درنگری         

گل خاک شده‌هست سبزه خاشاک شده‌هست

                                                              خیام

خیام نیشابوری به واسطه بزرگان علم و ديگر ادب ایران زمین هست. وی شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و ديگر طبیب مشهور
اواخر قرن پنجم و ديگر اوایل قرن ششم می خواهد مي باشد. حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم به واسطه آنجا که
افکار عمیق فلسفی خود را در ميان قالب رباعیات فصیح درآورد و ديگر ابیاتی سرود که نمونه
بارزی به واسطه فصاحت و ديگر روانی و ديگر بلندی معنا باشند، به عنوان شاعری خردگرا در ميان سراسر دنيا مشهور
هست.

به دلیل شهرت عالم‌گیر حکیم عمر خیام، کتاب‌ها،
رساله‌ها و ديگر مقاله‌های بسیاری در خصوص موضوع مهم و ديگر سوژه وی به تحریر درآمده هست، منتها در ميان غالب این آثار
عمدتا به جنبه شاعری و ديگر رباعیات او پرداخته شده و ديگر بعد فلسفی، کلامی و ديگر مذهبی تالیفات
او به صورت بایسته مورد بررسی و ديگر تحلیل قرار نگرفته هست. به واسطه این رو خیام در ميان روزگار ما
بیشتر به عنوان شاعر و ديگر رباعی‌سرا شناخته شده سرانجام تا حکیم و ديگر فیلسوف و ديگر دانشمند و ديگر عالم دین،
حال آن که وی در ميان عصر خویش به عنوان فیلسوف و ديگر منجم و ديگر ریاضیدان و ديگر حتی عالم دین شناخته
می‌نمود نه به عنوان شاعر، چنان که لقب امام، حکیم، حجة الحق و ديگر… که در ميان کتاب‌های معاصران
خیام در خصوص موضوع مهم و ديگر سوژه او به کار رفته هست، گواه چنین اشتهاری هست. وی‌ در ميان واقع‌ فیلسوف‌ و ديگر ریاضیدانی‌
کلان‌ مي باشد که‌ در ميان طول‌ عمر دراز خویش‌ کشفیات‌ مهمی‌ در ميان ریاضیات‌ و ديگر نجوم‌ انجام‌ داد.

حکیم عمر خیام ، اشعار خیام ،‌ بزرگداشت خیام

زندگی حکیم عمر خیام نیشابوری

زندگی‌ حکیم‌ همچون‌ عقاید و ديگر اندیشه‌های‌
ژرف‌ و ديگر پوینده‌ او در ميان هاله‌ای‌ به واسطه ابهام‌ فرو رفته‌ هست‌ و ديگر افسانه‌هایی‌ که‌ به‌ این‌
دانشمند کلان‌ نسبت‌ داده‌اند حقایق‌ و ديگر زندگی‌ او را سرانجام تا حدودی‌ همراه داستانهایی‌ غیر
واقعی‌ درآمیخته‌ هست‌. 
بنابر شواهد خیام‌ در ميان سال‌ ۴۳۹ ه.ق‌ در ميان
نیشابور، شهری‌ که‌ به‌ آن‌ عشق عاشقانه انسان‌ می‌ورزید و ديگر بخش‌ مهمی‌ به واسطه ایام‌ عمرش‌ را در ميان آن‌ گذارند،
به‌ دنیا آمده‌ هست‌. دوران‌ کودکی‌ و ديگر نوجوانی‌
حکیم‌ نیز کاملا مشخص‌ نیست‌ ولی‌ بطور قطع‌ وی‌ مطالعات‌ خود در ميان زمینه‌ علوم‌ معمول‌
آن‌ روز ديدني را در ميان نیشابور سپری‌ کرده‌ و ديگر به‌ سبب‌ نبوغ‌ ذاتی‌ و ديگر ذهن‌ خلاق‌ و ديگر استعداد
والای‌ خویش‌ به‌ دستاوردهای‌ شگرفی‌ نایل‌ آمده‌ هست‌.

حکیم‌ عمر خیام‌ ظاهرا پس‌ به واسطه کسب‌ علوم‌
و ديگر معارف‌ عصر خویش‌ رهسپار سمرقند گشت‌ و ديگر در ميان این‌ شهر مورد توجه‌ امیر قرخانیان‌ شمس‌الملک‌
نصربن‌ ابراهیم‌ قرار گرديد‌ و ديگر رساله‌ معروف‌ خود در خصوص موضوع مهم و ديگر سوژه‌ جبر را نیز در ميان همین‌ موقع‌
به‌ رشته‌ تحریر در ميان آورد.

خیام‌ سپس‌ عازم‌ اصفهان‌نمود و ديگر به‌ خدمت‌
ملکشاه‌ سلجوقی‌ درآمد و ديگر به‌ اصلاح‌ تقویم‌ ایرانی‌ و ديگر بنای‌ رصدخانه‌ای‌ در ميان اصفهان‌
همت‌ گماشت‌.سلطان‌ ملکشاه‌ در ميان دوره‌ سلطنت‌ خویش‌ حکیم‌ جوان‌ را سخت‌ گرامی‌ داشت‌
و ديگر امکانات‌ فراوانی‌ برای‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ در ميان اختیار خیام‌ گذاشت‌. پس‌ به واسطه روی‌
کار آمدن‌ سلطان‌ سنجر سلجوقی‌ حکیم‌ عمر خیام‌ که‌ در ميان زمره‌ ندمای‌ خاص‌ سلطان‌ ملکشاه‌
مي باشد به‌ خدمت‌ وی‌ درآمد و ديگر حتی‌ سلطان‌ را که‌ دچار آبله‌ سختی‌ شده‌ مي باشد مورد معالجه‌
و ديگر درمان‌ قرارداد ولی‌ سنجر هیچگاه‌ نظر مساعدی‌ نسبت‌ به‌ خیام‌ نداشت‌.
به واسطه این‌ روی‌ وی‌ مدتی‌ کوتاه‌ پس‌ به واسطه بر تخت‌ نشستن‌ سلطان‌ سنجر به‌
زادگاه‌ خویش‌ نیشابور بازگشت‌ و ديگر باقیمانده‌ عمرش‌ رادر این‌ شهر به‌ انزوا و ديگر گوشه‌
نشینی‌ گذارند.حوادث‌ اواخر عمر خیام‌ ناقص‌ و ديگر ناکافی‌ هست‌.

در ميان فاصله‌ شانزده‌ سال‌ آخر عمر حکیم‌ کمتر
اطلاعی‌ به واسطه زندگی‌ وی‌ در ميان دست‌ هست‌. خیام‌ ظاهرا کماکان‌ به‌ مطالعه‌ وتدریس‌ مشغول‌
بوده‌ و ديگر بویژه‌ کتابهای‌ فلسفی‌ ابوعلی سینا را، که‌ او را استاد خود می‌دانسته‌ هست‌،
عمیقا مطالعه‌ و ديگر بررسی‌ می‌کرده‌ هست‌.

حکیم عمر خیام اگرچه‌ در ميان حال‌ حاضر بیشتر
به‌ سبب‌ رباعیات‌ شیرینش‌ معروف‌ گشته‌ هست‌ ولی‌ چندان‌ شعر و ديگر شاعری‌ را جدی‌ نمی‌گرديد‌
و ديگر شاید سرانجام تا حدودی‌ نیز شان‌ خود را بالاتر به واسطه پرداختن‌ به‌ سرایش‌ شعر می‌دانسته‌ هست‌.
در ميان واقع بیان نظم در ميان آثار خیام برای بیان مفاهیم فلسفی خاص خود او بوده هست نه سرودن
شعر. مورخان‌ همراه وجود اینکه‌ استعداد و ديگر نبوغ‌ حکیم‌ را در ميان علوم‌ مختلف‌ اعم‌ به واسطه عقلی‌
و ديگر نقلی‌ و ديگر ریاضی‌ونجوم‌ ستوده‌اند ولی‌ وی‌ را در ميان تعلیم‌ و ديگر انتشار دانش‌ ژرفی‌ که‌
در ميان سینه‌ خود داشته‌ بخیل‌ دانسته‌اند و ديگر به واسطه قرار معلوم‌ حکیم‌ چندان‌ توجهی‌ به‌ تربیت‌ شاگردان‌ برجسته‌ و ديگر نگارش‌
کتابهای‌ علمی‌ نداشته‌ هست‌.

بزرگترین‌ فعالیت‌ نجومی‌ حکیم‌ عمر خیام‌
محاسبه‌ و ديگر تعیین‌ جدول‌ موسوم‌ به‌ تقویم‌ جلالی‌ مي باشد که‌ در ميان سال‌ ۴۷۶ ه.ق‌ به‌ دستور
سلطان‌ جلال‌ الدین‌ ملکشاه‌ سلجوقی‌ مامور انجام‌ آن‌ گشت‌ و ديگر به‌ همراهی‌ گروهی‌ به واسطه
دانشمندان‌ مطالعاتی‌ درخصوص‌ تأسیس‌ رصدخانه‌ای‌ کلان‌ انجام‌ داد.

حکیم عمر خیام نیشابوری ، زندگینامه خیام ، اشعار خیام

حکیم‌ در ميان فلسفه‌ اسلامی‌ و ديگر فلسفه‌ یونانی‌
نیز تبحر خاصی‌ داشت‌ و ديگر اصول‌ پیچیده‌ فلسفه‌ یونانی‌و ديگر افکار وعقاید علما کلان‌ یونان‌
را همراه زبانی‌ ساده‌ به‌ شاگردان‌ خود می‌آموخت‌. خیام‌ در ميان فلسفه‌ دارای‌ بینش‌ ژرفی‌
مي باشد و ديگر معتقدات‌ دینی‌ خود را نیز همراه همین‌ بینش‌ مورد بررسی‌ قرار می‌داد. در ميان اشعار
خیام‌ که‌ سالها پس‌ به واسطه مرگ‌ او منتشر شدافکار فلسفی‌ او که‌ تصویری‌ روشن‌ و ديگر شفاف‌
به واسطه پوینده‌ای‌ شک‌ اندیش‌، آگاهی‌ ناخرسند به واسطه محدودیت‌های‌ ‌ علمی‌،عالمی‌ که‌ به‌
عبث‌ در ميان جستجوی‌ یافتن‌ تبیین‌ عقلی‌ تناقضات‌ زندگی‌ و ديگر مرگ‌ و ديگر آفرینش‌ و ديگر انهدام‌ و ديگر
ترکیب‌ و ديگر گسیختگی‌ و ديگر وجود و ديگر عدم‌ می‌خواهد مي باشد به‌ خوبی‌ جلوه‌گر هست‌. بعضی‌ به واسطه دانشمندان‌
معتقدند برخی‌ به واسطه عقاید فلسفی‌ خیام‌ همچون‌ شک‌ در خصوص موضوع مهم و ديگر سوژه‌ وجود خدا و ديگر دنيا‌ دیگر و ديگر بقای‌
روح‌ و ديگر قیامت‌ ذهن‌ این‌ فیلسوف‌ را به واسطه یقین‌ مذهبی‌ باز می‌داشت‌ و ديگر لذا دردوره‌ حیات‌
خویش‌ مورد تنفر و ديگر حتی‌ تکفیر فقها و ديگر علماء مي باشد.

علاوه‌ بر علماء قشری‌ و ديگر متعصب‌، عرفا و ديگر
صوفیان‌ موقع‌ خیام‌ نیز علیرغم‌ برخی‌ تشابهات‌ فکری‌ تمایل‌ چندانی‌ به‌ او نداشتند.
بعدها پس‌ به واسطه مرگ‌ خیام‌ و ديگر انتشار برخی‌ رباعیات‌ منسوب‌ به‌ او شک‌ و ديگر بدبینی‌ صوفیان‌
و ديگر عرفای‌ مشهوری‌ همچون‌ نجم‌الدین‌ دابه‌ (فوت‌ در ميان سال‌ ۶۵۴ه.ق‌) و ديگر فرید الدین‌ عطار
نیشابوری‌ (۵۳۷ ـ۶۱۷ ه.ق‌) نیز علیه‌ خیام‌ برانگیخته‌ نمود و ديگر آنان‌ وی‌ را دانشمندی‌
دانستند که‌ در ميان تمام‌ زندگیش‌ عقل‌ را بر کشف‌ و ديگر شهود ترجیح‌ می‌داد.

مضمون‌ عمده‌ اشعار منسوب‌ به‌ حکیم
عمر خیام‌ همچون‌ عقاید فلسفی‌ وی‌ توجه‌ به‌ مرگ‌ و ديگر فنا، شک‌ و ديگر حیرت‌، افسوس‌ به واسطه گذر
عمر و ديگر… هست‌. اشعار فعلی‌ منسوب‌ به‌ خیام‌ بیش‌ به واسطه هزار رباعی‌ را در ميان بر می‌گیرد
ولی‌ اکثر محققان‌ تنها ۱۰۰ رباعی‌ را به واسطه آن‌ شاعر دانسته‌ و ديگر سایر اشعار را اگرچه‌
تفاوت‌ چندانی‌ همراه رباعیات‌ واقعی‌ خیام‌ ندارند سروده‌ برخی‌ به واسطه شاعران‌ وعارفان‌
موقع‌ وی‌ و ديگر اندکی‌ پس‌ به واسطه مرگ‌ خیام‌ دانسته‌اند که‌ بدلیل‌ گستاخی‌ و ديگر زیاده‌روی‌
در ميان ابراز عقاید فلسفی‌ خود این‌ رباعیات‌ را به‌ حکیم‌ خفته‌ در ميان خاک‌ نسبت‌ داده‌ و ديگر
خود را به واسطه مجازات‌های‌ سخت‌ احتمالی‌ که‌ ممکن‌ مي باشد دامن‌ گیرشان‌ شود رهانیده‌اند.

رباعیات‌ خیام‌ در ميان قرن‌ نوزدهم‌ توسط ادوارد
فیتز جرالد شاعر کلان‌ انگلیسی‌ و ديگر در ميان نهایت‌ هنرمندی‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ ترجمه‌ نمود
و ديگر مورد استقبال‌ شدید محافل‌ علمی‌ و ديگر ادبی‌ اروپا قرار گرديد‌ به‌ صورتی‌ که‌ رباعیات‌
خیام‌ در ميان مدتی‌ کوتاه‌ به‌ زبان‌های‌ ایتالیایی‌، روسی‌، فرانسوی‌، آلمانی‌، عربی‌،
ترکی‌ و ديگر ارمنی‌ و ديگر اسپانیایی‌ نیز ترجمه‌ نمود و ديگر این‌ دانشمند ایرانی‌ شهرتی‌ جهانی‌ یافت‌.

بر خیر و ديگر مخور غم دنيا گذران

خوش باشو دمی به
شادمانی گذران

در ميان طبع دنيا اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی
به واسطه دگران خیام

                                                   حکیم عمر خیام

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

لینک مطلب

روز ديدني بزرگداشت حکیم عمر خیام

منبع :setare.com
دنيا هنر

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز